Koordinatorenheden

      Koordinatorenheden er et vejledningstilbud placeret under den faglige enhed i Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP). 
      Tilbuddet henvender sig til sagsbehandlere på børneområdet i København Kommune, der har brug for vejledning, støtte, 
      undervisning og supervision i sager hvor der er mistanke eller tilstedeværelse af Psykiatri.

 

 

 

Læs mere om Koordinatorenheden

 

 

 

                             


   

                               

   

Gode links: 

Psykiatrifondens hjemmeside